KRISPLAN HALÖR CUP 2024

Arrangemanget Halör Cup är Nordens största fotbollsturnering för 10-åringar. Den pågår under 3 dagar, 9-11 maj 2023, och det beräknas vara ca [5500 – år 2023] besökande med ca [1700 – år 2023] deltagare och runt [3800 – år 2023] åskådare.  

Föreningen BK Höllviken är ansvarig för arrangemanget och rent praktiskt är det föräldrar till BK Höllvikens 10-åringar som står för planering och genomförande.  

Föräldrar är uppdelade i arbetsgrupper:  

Ledning – cupgeneral  

Bygg  

Kost  

Logi  

Sjukvård  

Marknad  

Ekonomi  

Sport 

Aktivitet  

Krisgrupp  

Personer, kontaktuppgifter samt roller. 

General – Sofia Lewicki 0723169464 

 • Halör Cup general/krisgruppledare 
 • Ansvarig  
 • Samordnar insatser  
 • Ansvar för att informera ut, ex mediakontakter  

 Sjukvård – Boel Breland 0709-366534   

 • Ansvarig sjukvårdsgruppen  
 • Expertresurs: Mattias Bredell 
 • Ansvarig externa kontakter vid behov av hjälp 

 Bygg – Torbjörn [efternamn] 0701-748326  

 • Ansvarig bygg-gruppen  
 • Praktisk hantlangare  
 • Säkerställa utrymningsvägar  
 • Bärhjälp  
 • Ansvarig invisning räddningsfordon  

 Admin – Linda [efternamn och tel] 

 • Ansvarig admin-gruppen  
 • Telefonvakt  
 • Information om vart alla kan nås  
 • Allmän information utåt efter instruktioner från krisgruppledare 
 • För dokumentation/loggbok 

Praktiska frågor: 

Utrymningsvägar 

Det är säkerställt att utgångar från IP är upplåsta under cupen. 

Logigruppen särskild information enligt nedan:  

 • Har meddelats brandinspektör för Vellinge. Se separat dokumentation som skickats till kommunen.  

 Brandvakter på skola tar del av dokumentation på hemsidan avseende:  

 • identifiera risker  
 • vad som behöver kontrolleras löpande, 
 • att kan hantera incidenter med brandsläckare, utrymningsvägar och återsamlingsplats  
 • har kontaktuppgifter till lag/ledare  
 • har kontaktuppgifter arrangör Halör Cup  
 • är vakna och visar sig  

 Kontakt, information och samordning:  

 • Journummer 040-451152 är öppet dygnet runt, kansli dagtid och kopplas sedan om till nattvakt Höllvikens IP  
 • Ansvarig Halör Cup-general har markerad väst och befinner sig i infodisken 
 • Sjukvårdsgruppen har markerad väst och sjukvårdstältet är utmärkt 
 • Krisgrupp avstämning vid infodisk, 5 min vid start av dag och vid avslut  
 • Alla i sjukvårdsgruppen fått information om krisplanen 
 • Alla arbetande föräldrar är informerade vart man går för hjälp, journummer och att krisgrupp finns  
 • Alla arbetande föräldrar är informerade om att alla händelser och incidenter ska anmälas till infodisken  
 • Alla deltagare i cupen har fått information med journummer samt vart man går för hjälp  

Kontakt med kommunen 

Kommunala krisstödsgruppen har ständig jour. Behjälplig vid svåra händelser där många personer mår dåligt. Telefonnumret får inte lämnas ut. Enbart Cup-general som har tillgång till det.  

Vid eventuell händelse  

 • Samling i domarnas konferensrum  
 • Säkerställ vem som ansvarar för invisning av ex ambulans mm  

Uppgift i krissituation:  

 • Överblicka situationen  
 • bedöma vilka åtgärder som är nödvändiga  
 • besluta om åtgärder  
 • samordna alla insatser och åtgärder   
 • avgöra vidare hantering – efterarbete  
 • i efterhand utvärdera krishantering 

Kommunikation:  

Viktiga ledord: trovärdig, öppen, snabb, begriplig, ansvarstagande 

Adresser 

 • Höllvikens IP, Ängdalavägen 38 ordinarie  
 • Höllvikens IP, Skogsviksvägen 52, ”bortre sidan”  
 • Esplanaden 7, St Hammars Skola, Halörhallen. Övernattning.  

 Hjärtstartare 

 • Sjukvårdstältet  
 • Inne i klubbhus 

Krisplan delas med säkerhetschef i Vellinge Kommun: 

Malin Ekblad  

Malin.ekblad@trelleborg.se  

Telefon. 0410-733355  

Mobil: 0708-817355  

 

Kontaktuppgifter kommunpolis 

Maria Jerlemar Molin  

Telefon: 0771-141400 

Telefon: Numret finns inte att tillgå. Polisens nummer för icke akuta ärende är 114 14  

Maria.jerlemar-molin@polisen.se 

 

Kontaktuppgifter brandingenjör; Räddningstjänsten Trelleborg:  

Albin Gudmundsson  

albin.gudmundsson@trelleborg.se 

Telefon: 0410-733349  

Mobil: 0708-81 7322